ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 1. Szolgáltató
  1. A www.tipp.ly weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője és a szolgáltatás nyújtója az fws online Zrt.a továbbiakban: Szolgáltató).
   Székhely: 9444 Fertőszentmiklós, Petőfi u 44.
   Képviseletre jogosult személy neve: Fekete Attila
   Statisztikai számjel: 14113291-6311-113-08
   Adószáma: 32180840-2-08 Cégjegyzékszám: 08-10-001983 (Vezetve a Győri Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában)
   Elektronikus elérhetőség: [email protected]
   Projektvezető: Fekete Attila
   A Weboldal célja, hogy baráti társaságok, csoportok, cégek tagjai egymás közt versengve, ingyenesen tippeljenek a Világbajnokság meccseire és könnyen követhessék az eredményeket, pontozásokat. 
  2. Felhasználó: Felhasználónak minősül minden olyan regisztrált természetes személy, aki a Weboldal valamely szolgáltatását igénybe veszi (a továbbiakban: Felhasználó).
  3. Szolgáltatás: A Szolgáltató felületet biztosít a www.tipp.ly oldalon a Felhasználók részére futball meccsekre történő ingyenes tippek leadására.
 2. Általános rendelkezések
  1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Szolgáltató, valamint a vele szerződéses viszonyba lépő Felhasználó között létrejövő jogviszony általános szerződési feltételeit tartalmazza, amelynek betartása mindkét fél kötelessége.
  2. Az ÁSZF Felhasználó általi elfogadása a szolgáltatások igénybevételének feltétele. Az ÁSZF elfogadásának minősül, ha a Felhasználó a Weboldal valamely szolgáltatását igénybe veszi.
  3. Az ÁSZF elfogadásával a Felhasználó kijelenti, hogy a Weboldalt saját felelősségére használja, és magára nézve a felhasználási feltételeket kötelezőnek ismeri el.
  4. Az ÁSZF nyelve a magyar, amelyre a Magyarország területén hatályos jogszabályok vonatkoznak.
 3. Az ÁSZF hatályba lépése és módosítása
  1. Az ÁSZF a Weboldalon történő közzététel napján lép hatályba és visszavonásig/módosításig érvényes.
  2. Az ÁSZF a Szolgáltató által bármikor egyoldalúan módosítható, amelyről a Felhasználót tájékoztatja. A Szolgáltatás további használatával a Felhasználó a megváltozott ÁSZF-et automatikusan tudomásul veszi, ezen túlmenően a Felhasználó beleegyezésére nincs szükség.
 4. Regisztráció és a szolgáltatás használata
  1. A Felhasználó a Weboldalon található űrlap kitöltésével tud regisztrálni.
  2. A Szolgáltatás használata ingyenes. A Szolgáltató nyereményeket nem ad, nem sorsol.
  3. A Weboldal használatával a Felhasználó elfogadja a következőket:
   1. Csoport létrehozásakor csak olyan név választható, amelynek használatára a Felhasználó jogosult.
   2. A Felhasználó csak olyan tartalmat jogosult felölteni a Weboldalra, amely nem sérti más szerzői, személyhez fűződő és / vagy egyéb jogait.
   3. A Felhasználó által a Weboldalra feltöltött tartalmakkal kapcsolatos jogi felelősség vonatkozásában a Szolgáltató a felelősséget kizárja.
   4. Amennyiben bármely Felhasználó megsérti az ÁSZF-ben, vagy bármely hatályos jogszabályban foglaltakat, úgy a Szolgáltató jogosult előzetes felszólítás nélkül a felhasználó regisztrációjának felfüggesztésére vagy törlésére.
   5. A Szolgáltatás csak tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartása mellett használható.
  4. 4.4. Különösen (de nem kizárólagosan) tiltott tevékenységek:
   1. személyhez fűződő jogokat sértő tartalom közzététele
   2. rágalmazó tartalom közzététele, reklámozási célú tartalom közzététele
   3. szellemi alkotáshoz fűződő jogot sértő tartalom közzététele
   4. szerzői jogot sértő tartalom közzététele
   5. gyűlöletet keltő tartalom közzététele
   6. nemzeti, etnikai, vallási, faji alapú tartalmú közzététele
   7. bármely hatályos jogszabályt sértő tartalom közzététele
   8. az oldal rendeltetésszerű működésének akadályozása, zavarása
   9. az oldal másolása, virusos anyagok, szemelyhez fuzodo jogokat serto tartalom feltoltese
  5. Az ÁSZF-ben foglaltak megsértése esetén (így különösen: tiltott tevékenységek) a Szolgáltató jogosult saját döntése alapján a Felhasználó által feltöltött tartalmat és/vagy a Felhasználó regisztrációját törölni. A Felhasználó felhasználói fiókjának törlése a Felhasználó tippjeinek, statisztikáinak, egyéb adatainak megsemmisülését eredményezheti. A Szolgáltató semmilyen formában nem vonható felelősségre az ilyen módon keletkezett bárminemű károkért, veszteségért vagy elmaradt haszonért.
 5. Felelősség
  1. A Felhasználónak tudomása van arról, hogy a feltöltött tartalmakkal kapcsolatos jogi felelősség vonatkozásában a Szolgáltató a felelősségét kizárja.
  2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek abból keletkeznek, hogy a Felhasználó a feltöltéssel megsérti más(ok) szerzői-, vagy más jogát.
  3. A Szolgáltató kizárólag megjelenítési felületet biztosít a Felhasználóknak arra, hogy futball csapatok meccseire tippelni lehessen, a Szolgáltatónak nem áll módjában ellenőrzi a feltöltött tartalmakat. Ugyanakkor a Szolgáltató kiemelt hangsúlyt kíván fektetni arra, hogy az oldalra feltöltött tartalmak ne sértsék mások jogait, érdekeit. Ennek érdekében a Szolgáltató haladéktalanul eltávolítja azon aggályos tartalmakat, amelyek vonatkozásában kifogás érkezik.
  4. A Szolgáltató nem felel azokért a károkért és ezek következményeiért, amelyek rajta kívül álló okokból keletkeztek, pl.: internetes hálózat hibája, technikai meghibásodások, leállások, vagy vírusok, hacker tevékenységek, egyebek. Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében a Szolgáltató minden kártérítési felelősséget kizár. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért, elmaradt haszonért, keletkezett üzleti hátrányért.
  5. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az oldalt ért esetleges támadásokért.
 6. Adatvédelem
  1. A Szolgáltató csak és kizárólag azzal a céllal tárolja a Felhasználók adatait, hogy ők a Weboldalon működő tipp játékban részt tudjanak venni
  2. A Szolgáltató a következő adatokat kezeli: név, email cím.
  3. A Szolgáltató a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az Info törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal és egyéb irányadó jogszabályokkal összhangban, a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeli.
  4. A Szolgáltató a Weboldalon a Google Analytics szoftver segítségével be nem azonosítható formában adatokat gyűjt a látogatókról statisztikai célból.
  5. A Szolgáltató a Weboldalon ún. sütiket használ, mely szükséges a felhasználó bejelentkezéséhez.
 7. A tippjáték szabályai
  1. A rendszerben szereplő Felhasználók:
   1. Felhasználó, aki egy céghez csatlakozva játszik.
   2. Adminisztrátor, aki céget/baráti társaságot adminisztrál, tagot enged be vagy tilt ki.
   3. Rendszeradminisztrátor, aki Adminisztrátor, Felhasználót moderálhat.
  2. A tippjáték használatának menete:
   1. A Felhasználó regisztrál (email cím vagy Facebook)
   2. Kiválasztja, hogy melyik csoporthoz szeretne tartozni
   3. Ha nincs még ilyen csoport, akkor ő lesz az adminisztrátora, létrehozhatja
   4. Ha van már ilyen csoport, akkor csatlakozási kérelemmel kerül be
   5. Adminisztrátor jóváhagyja a csatlakozási kérelmet, vagy elutasítja
 8. Fiók és adatok végleges törlése
  1. Felhasználó bármikor indoklás nélkül kérheti adatainak törlését az [email protected] email címre írt levelével.
   A levél tárgya "Fiókom és adataim törlése" legyen.
   A levél szövege:
   "Kérem, hogy ezen email címemhez tartozó fiókomat és minden ehhez kapcsolódó adatot a tipp.ly rendszeréből töröljék 48 órán belül!"
   A fenti levél beérkezését követően a Szolgáltató visszaigazolás nélkül köteles a Felhasználóhoz kapcsolódó minden adatot rendszeréből végérvényesen és visszavonhatatlanul törölni.
  2. A Felhasználó törölheti továbbá a fiókját és valamennyi, a Szolgáltató által tárolt személyes adatát bejelentkezést követően a Profil oldalon található Fiók törlése gombra kattintva.

Kelt: Fertőszentmiklós, 2016. június 9. napján

Frissítve: Fertőszentmiklós, 2022. április 12.

Partnereink
Puskás.com Puskás Ferenc rajongói Facebook oldal FWS Football Factor Jooble
Itt olvashattál rólunk
HVG Friss Hírek Kisalföld